Hariwang tungtung lamunan

panon nyileuk nungturkeun lamunan
milang renghap dina simpena wiati
hariwang tresna kalid sulaya
tunggara ngeukeup bangbaluh
hujan cipanon teu bisa raat
hate raheut nyorang tunggara

hariwang puguh hariwang
bagja hate ukur saliwat
jungjunan jauh ditungtung lamunan
anggang waruga teu karampa
palangsiang ajeun sulaya
ukur nyimbeuhan hate nu simpe
duriat udar tina simpay harepan

@jkt_2222013_11:59PM

Iklan

Tepis miring panyarandean hate

Waktu poe condong ka kulon
Raga urang cindek paanggang
Tapi soca pateuteup geugeut
Hate ngubara leupas tina simpayna
Sidik urang geus baroga panutan
Gurat seuneu lain hahalang
Bongan urang wani wawuh
Kembang tresna ngawangun rumpaka rasa
Pakait rasa lain dihaja
 
Waktu poe condong ka kulon
Uplek ngobrol meakeun mangsa
Hariwang hamo bisa dibubi-buni
Sorot soca nitenanan tanggal
Limabelas poe datang sajorelat
Wanci paturay baris datang
Hanca urang nalarik jangkar
Pikeun mulang kanu ngantian
Dua hate tetep tibelat
Dumeh hirup halabhab cinta

Waktu poe condong ka kulon
Rundayan katineung rek dipalerkeun
Talaga wening nyangrkrung na soca
Hambar diri pungkas tibelat
Ngalongkewang leupas pamuntang
Kecap pisah mungkasmungkaskeun asih
Wilujeung angkat kadeudeuh hate
Sugan jaga mawa harepan
Sugan poe datang deui keur urang duaan
Ngukir carita dina tepis miring panyarandean hate
 
(on2hood – Cipageran, 19 September 2011)

Tungtung lamunan

panon poe nojo hate
nangkeup haneut lelembutan
mangle siloka tungtung lamunan
ngadalaingdingkeun hariring
kawih asih na dasar katineung
ngagalura lebah lolongkrang rasa
jadi kembang panganteur lengkah
gugupay ngajak eunteup ku geugeut
malar janten tarate papaes hate
kantenan dina saliring dumadi
asih ngamalir bukti teu jalir
katresna nu mangkak moal sulaya…

Neuteup eunteung…

Neuteup eunteung ngukur kaludeung
Negerkeun hate supaya teuneung
Rumpaka raray gurat kahirupan
Moal bohong da baris katembong
Garis-garis teges balaka carita
Ngingetkeun hirup jeung pangkatna

Neuteup eunteung kalah keueung
Raray ngagambar carita ka tukang
Nyata bengras mawa kareuwas
Panon cinulang jadi hariwang
Hirup pinuh lamokot ku dosa

Nuteup eunteung ukur sakeudeung
Maca raray kalah teu wasa
Rumasa diri loba kurangna
Iwal sumerah neda hampura
Ka pangeran nu kawasa

Bangbara cinta

Bangbara cinta ngulampreng maturan rasa
Jangjang ngeleper mairan hate nu ngageter
Hiber mawa lamunan ka panutan
Euntreup na hate nu pinuh lambaran kacinta
Lamunan kalimpud ombak harepan
Naratas bagja iwal jeung jungjunan
Hanjakal anjeun teu surti
Hanjakal anjeun teu ngarti

Bangbara cinta angger hiber mapayan hate
Alim padeukeut datang ukur saliwat
Nyarande na hate ukur mepende
Ninggalkeun hate nu katalimbeng
Kapidangdung nyorang tunggara
Dina munggaran katresna
Ka panutan bangbara cinta

Kagagas kasiksa

Sada gugur dikapitu
Sada gelap ngadasaran
Kendang sada ciang-ciang
Sadrah tepak raden sancang
Di geng gong tara katembong
Nyeri dumehna patebih
Nalangsa dumehna paanggang
Patepang ukur impian
Tibelat taya kendatna
Hanjelu teu kapegung

Di tangtungkeun wuwuh lanjung
Lir cahya kakalicesan
Wuwuhan nambahan kagagas
Melang barang diri gering
Karasa tunggara mawa rasa
Mumuara na hate katirisan
Sorot mencrong sugan katembong
Sono lawas teu patembong
Patilasan iwal impian

Minangkala karingrang

Minangkala jeput cipanon
Tumampra neda pido’a
Tibelat taya kendatna
Nu taya bebentangannana
Sesah milari bandingannana
Melangna diri ka anjeun
Silang landih cahayaan
Langkung dawuh hate ngaistrenkeun
Marga rahayu jembar kapidangkeun
Kasebat ngaran keur budak
Kasebit ngaran keur leutik
Kasebut ngaran keur lembut
Nelengnenggung nelengnenggung
Geura gede geura jangkung
Sing tawakal midangkeun akal
Ringkuh ampuh ku pangaweruh
Lunguh tarapti mawa kana diri
Pageuhkeun rasa pangeling
Nyileuk hate ukur ka Gusti