Panineungan… duh panineungan

mun seug anjeun apal kana sagala eusi hate
terus lulumpatan mapaykeun jalan laratan
gandrung liwung meuntasan taun
ngukur waktu ku simpena hate
anu nyaring cindek na diri
diusir sarebu kali lain incah kalah kanceuh
rasa salah nu salila ieu ngaguliksek
rasa dosa nu salila ieu minuhan hanjelu hate
terus mirig kamana bae hate ngumbara
bongan hayang kahujanan cai panineungan

carita lawas nu kungsi urang kotretkeun
masih jentre na jero hate
jadi simpay pangeling asih nu nyanding
pangjeujeuh duriat nu pernah datang
panineungan… duh panineungan
hiji rusiah antara anjeun nu jauh, kuring nu anggang

mun hate kongang carita
paneda diri, diri nu sakiwari
sayaktosna anjeun sapikir jeung abdi
ngotretkeun deui carita nu beda
lain maksud ngahihileudan
wantun sumpah… wantun sumpah
sanggem abdi gering asih ti kapungkur
duh… geulis teu pisan-pisan
palias isin ku purwadaksi
abdi nyaksi, kaayaan urang geus beda
simpay baraya estu nu diseja

Iklan

Wilujeng Idul Fitri….

Taqabbalallahu minna wa minkum, shiyamana wa shiyamakum…

Wilujeng mapag datangna poe nu suci, hiji poe nu bisa dijadikeun hambalan pikeun ngamimitian lalampahan hirup urang nu rek di sorang… urang kudu niatkeun kualitas hirup leuwih ningkat tibatan taun-taun katukang… bersih diri, bersih ati, bersih jalan sasapuan… ulah sampe kakotoran deui ku kalakay-kalakay kahirupan nu bakal ngarugikeun kana kahirupan urang…

Wilujeng Idul Fitri abdi nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kalelepatan…

on2hood

 

 

 

Sasambat ….taya daya

Leuleus teu walakaya, sirah cengkat asa ku beurat, awak pasiksak kabisa ukur ngababatang, duuh ieu panon asa docolok nyoco, moal jauh deui ieu awak parna…hate ngarakacak hayang sasambat teu wasa…..moal kitu hirup teh pinuh ku dosa?….Gusti….. pami bae leres, abdi nampi sagala cocoba ti Anjeun……duuuh Ema……Bapa hapunten abdi ….

Kaduhung

Puguh we nungarana kaduhung teh lain ti heula…. kecuali lamun urang nuntun munding atawa embe terus nyuruduk awak sorangan… tah nu kieu nungarana kaduhung tiheula.

Kaduhung teh panyakit batin anu ngakibatkeun hate urang hanjakal kabina-bina pikeun hiji hal anu geus dilakukeun ku urang… tamiang meulit kabitis taah nukieu meureun nu di maksud ku Wa Kemod teh.

“wu .. aaaaaap” geus ah tunduh… rek sare bae… bisi kaduhung isuk hudang kabeurangan.

Rusiah Hate ….

Salempay tilam katresna pameungkeut hate pangiket rasa ti anjeun 5 taun katukang. Dilipet rapih na diri, pamungkus rasa nu masih keneh nyantel, kakurung ku laku ngabatu na dadasar hate. Lami urang teu patepung, lami urang teu bisa patepang raray. Anjeun dimana ….. anjeun ayeuna kumaha…… duh Gusti tulungan ieu hate nu teu bisa leupas ti manehna. Rasa nu salila ieu jadi rusiah hirup, rasa anu sakieu lilana di simpen dina dasaran hate. Kedah kamana atuh… kedah kasaha atuh…. tatanya era ku purwadaksi, ayeuna geus lain-laina deui….