Ngadahar cakcak

Malam Ahad tas jalan-jalan sama pacar… awak nahnay nyandar kana papan, padaharan rada lapar hayang dahar ngan hanjakal taya kadaharan… mata nyablak, mastaka tatanggahan ka arah atap kamar… alakadalah aya cak-cak tah… baham rada calawak… panangan ngangkat ngamang-ngamang rancatan, ngahaja sangkan tah cak-cak ragrag pas na baham saya… matak bagja kana awak, ta cakcak ragrag… am saya hakan… naha mastaka saya ngadadak jangar nya?

Iklan

Ngukud cucunguk ku jurus Kung Fu

Lami tara dilongokan blog teh… janten kangen ngagutrut deui… tes.. tes..tes.. ah…

Bul… bul… Kuwu Dudung subuh-subuh udud kuntung, kunurubcupu…hulu nu nyuhun dudukuy butut tuluy ungut-ungut… sungut ngumut-ngumut kulub suuk susuguh Bu Kuwu Dudung (Bu Juju) ku huntu nu sunpung.  Bu Kuwu ukur gugusruk buuk  nu kusut,  lunguh ku Kuwu Dudung pupuhu dusun nu luhung ku jurus Kung Fu tur jucung tutulung.

Ujug-ujug kurunyung Cucunguk kukurumuy muru suku Bu Juju… Luk hulu Bu Juju tungkul  “Tuluuung… tuuh.. tuh.. Cucunguk nurustunjung mucunghul” Bu Juju tutunjuk nyuntung-nyuntrung Cucunguk ku ujung suku.

Jurungkunung Kuwu Dudung ngungkung,  buru-buru ngukud dudukuy nu butut, lung  nurub Cucunguk ku jurus Kung Fu nu luhung… dudukuy butut ukur nurub suku Cucunguk…suku Cucunguk buntung turub ku dudukuy butut…Cucunguk nu buntung suku buru-buru muru ujung sumur nyumput, Kuwu Dudung gurunggusuh muru ujung sumur, sungut gugulunuk “Uluh..! Cucunguk nurustujung!”

“Ku Kung Fu jurus tujuh nu luhung…!” Bu Kuwu nyuruh Kuwu Dudung nyukcuk Cucunguk nurustunjung nu nyumput.

“Uhun Bu!” Kuwu Dudung tuluy ngukud jurus Suhu Guru nu luhung , Kung Fu jurus tujuh urut puput guguru tujuh mulud…Bluk nyuuh, tuur nutug ngundupruk, bujur jujung muruput, curuk tutunjuk nyundut-nyundut bujur Cucunguk ku udud kuntung…Cucunguk nu buntung  suku  ukur nyuuh, bujur tutung tur lumpuh…

“Tuuh… untung ku Kung Fu jurus tujuh!” Bu Juju nurub cucunguk tutung nu lumpuh ku huut…

***  @on2hood_ at _pangumbaraan_jkt_271110  ***

“Punten eta bahamna ulah monyong wae,  ngewa ih..!” ha ha

Salah sasaran…

Malam Ahad jam dalapan pasna, banyak para jajaka dan parawan pada darandan pagaya-gaya. Ngahaja ta mah, sangkan awak gak kalah pasaran kata Kang Wawan mah.
Jang Maman yang mata karanjang dan jalma malarat gak kalah ngala ka jaman, sajanan rarayna pas-pasan, sanajan taya dana jang ngajak jajan para parawan, Jang Maman banyak cara ngakalan ngabandang para parawan mah. Malam Ahad ngahaja dandan ala bangsawan, na mastaka nyampai kacamata langka ala jaman bapana, dadana rada tanggah, tatan tatan langkah asa panggagahna mapay jalan bras ka pasar malam, yang kabarnya banyak para parawan ngahaja daratang ngabandang para jajaka.
Sadatangna ka pasar malam, Jang Maman ngarasa bagja alatan aya sababaraha parawan ngadadahan ngan hanjakal, hasrat hayang ka ta parawan apadaya banyak jalma daragang makanan…”Ah, jangan-jangan tah parawan tar malah ngajak jajan makanan sagala, gak ah… mana Saya gak ada dana, matak bahaya”. Jang Maman ngalangkah rada anggang, mapay-mapay sababaraha lapak dagangan…

”Tah tah tah aya parawan nyandar na tangkal dammar, wah bagja mana ngadadahan ka Saya …” , “Haii saya Maman, anda sapa?”
“Nama Saya Yaya, Mas” ta parawan ngajak sasalaman.
“Yaya apa” Jang Maman yang matakaranjang panasaran, tatanya ngaran ka ta parawan
“Yayan Anggara , Mas!”
“Waaah anda jajaka…..!!!”

Ha.. ha.. ha… Matakna Jang Maman, jangan salah sasaran…. maksad mah ngajak jalan parawan, hanjakal kalah dapat jajaka yang nyamar ala parawan.

Salah rampa… [cawokah_imagination]

Angka na jam tangan nyampak kana angka dalapan malam… alatan rada anggang, mangkat ka Jakarta ngahaja kana kandaraan panjang. Awak karasa nahnay, ngahaja mastaka rada tanggah nyandar kana dasaran awak, maksad mah hayang nganyam mata, Ngan hanjakal, taya wawaran anggalna tanpa asa-asa, aya mastaka nyandar kana tak-tak Ana…

“Ah… saha nya ? “ mata nyawang ka ta jalma. Rarayna caang matak ranyay, bangsa hawa. Da katara pas dadana rada tanggah.

Jam salapan malam…. kaayaan tambah parah, tanpa sadar panangan tah Hawa kalah nyampai antara paha Ana, matak ragab karasana. Lama-lama dada Ana kalah paranas samarasa, raga asa kabawa kana awing-awang matak waas. Alatan kabawa alam sakaba-kaba, karayap panangan Ana kalah ngarayap kana pas dadana. Aya sababaraha hanca panangan rarampa, tah Hawa ngarasa aya panagan kakarayapan na dadana. Halah bahaya…

“Maaf Aa saha..?”
“Saya ….” Baham kalah calawak taya basa.
“Maaf kan Aa… maaf ya” babasan Ana alatan ngarasa salah panangan salah rampa.
“Gak apa-apa A.. saya yang salah gak sadar kalamaan nyandar kana taktak Aa.”
“Nama anda saha?” Dasar banyak akal Ana kalah tatanya, ngahaja ngarah rasa salah taya katara.
“Nama saya Ratna randa asal Banjar”.
“Ka Jakarta..?”
“Ya A.. Saya ngahaja angkat ka Jakarta, aya maksad mapay baraya, nganjang ka raka ” panangan kananna kalah nampa ngajak sasalaman.

Aya sababaraha lama panangan Ratna ngangkat ngajak sasalaman, Ana kalah tanpa daksa, nya kamana panangan kanan Ana nya?
“Maaf Aa, panangan Aa aya na dada Ratna”
“Ah.. maaf Ratna, Aa gak ngahaja… Aa kabawa sakaba-kaba”
“Gak apa-apa Aa….”
“Alakadalaah… “

Geus ah moal di teruskeun secret story matak bahaya ha.. ha..

Kabawa sakaba-kaba…

Jakarta 2008
Malakmandar katampa na panangan Mamah….
Mamah… Bapa ngarasa banyak salah ka Mamah, Bapa ngarasa aya anggang jarak ka Mamah, Bapa ngahaja wawar ka Mamah, balaka kana sagala lalampahan Bapa, Bapa ngarasa banyak salah Mah…

Aya salapan salasana Bapa kabawa lalampahan tak maslahat, kabawa ka alam sakaba-kaba, banyak alasan yang Bapa sampaikan ka Mamah… nya aya acara jalan-jalan sama balad-balad sapakasaban ka Banjarnagara, rapat ngadadak sama Kapala Bank Jakarta, nganjang ka para pajabat-pajabat nagara…. lah banyak alasan, padahal sadayana salah Mah…

Yang ada malah… Bapa nganjang ka sababaraha randa alasan mah hayang ngarampa dadana saja, ngan randana kalah ngahaja hayang karampa sagalana, nya bah tatangga paha yang rada lama mah , mapayan mak mak yang kagak tahan sama syahwatnya, ngan tara ka Taman Lawang mah kajaba jaraknya rada anggang dan langgka kandaraan malam, matak bahaya kata kang Jajang mah.

Sadaya-daya Mah…. Bapa taya ngajaga kana amanah Mamah, Bapa sadrah kana sagala kasalahan Bapa ka Mamah dan akan nampa apa saja yang akan Mamah katakana ka Bapa… Bapa jalma bangkawarah atah ajaran, bayak kasalahan…anggang kana ajaran-ajaran Yang Maha Kawasa. Maafkan Bapa Mah…

Kalayan rasa salah…
*Bapak*

Sanes bade sindirsampir… keur bahan emutan urang… pieunteungeun dina kahirupan.

on2hood: kumaha tah mun kitu
mamah_ida : laaahh… kapalang salah mah salah saja… kagak ada maaf2 an… hanjakal mamah mah garwaan ka Papa, nyatana Papa jalma atah warah… padahal banyak jajaka yang hayang garwaan ka mamah.. naha mamah kalah dapatna ka jalma mata karanjang …
on2hood: Nya wayahna mamah, pan aya pajarna kata Kang Jajang mah… Jajaka gandang mah rada anggang kana ajaran agama…lalampahanna matak nyayat kana dada…
mamah_ida : gagah mah rarasaan Papa saja ta mah… padahal nyatana Papa pan balangsak jaba wajahna taya daya tawarna… dasar mata karanjang saja ta mah…

mamah_ida : Mamah mah apal da… pan Papa bagja nya dapat mamah… mamah yang kagak ada cacatna… nya wajah, nya akhlakna…

mamah_ida is using a different version of Yahoo! Messenger. Certain features may be unavailable.
mamah_ida has signed back in. (05/06/2008 11:02)
mamah_ida : saya mah pada dasarnya ngarasa kagak dapat banyak cakap… mangkana dapat cakap2 da aya yang ngarangsang…
mamah_ida : awasnya kata ‘ngarangsang’ jangan salah ngajabarkannya… bahaya…
on2hood: Ha… ha… nya wayahna ta mah da aya bakat lah na awak anda yang tak nampak, makanya saya rangsang saja, pada dasarnya anda aya bakat…kana ngacaprak babasan na kata-kata ha.. ha..
mamah_ida : nyaan nya saya aya bakat mah… asal ngarangsangna sakadar jang cakap2 saja nya… jangan yang sakaba-kaba, matak kawalat …
on2hood: ah yang masalah ta mah… apanan bakat kabawa alam, taya ajarana, ngan akan datang saja pas sama pasangannya…
mamah_ida : pasangan yang sah nya… da pan bapa2 mah kabanyakan kalah ka nyandak pasangan yang gak sah… asal nyandak saja na jalan… lah ta mah pan jalma matak banyak panyawat… mangka jaman sakarang mah banyak panyawat langka yan gak ada panawarna… magkana jangan sakaba-kaba…nyandak pasangan sambarangan kang…bahaya & matak hanjakal…
on2hood: nya kagak saya amah, ngan banyak bapa2 yang ngalaman alasan na ada2 saja …pajarnamah hayang ngasaan saja, ngan kalah kabablasan, banyak alasan ngajawabna.. ha.. ha..
mamah_ida : nya lah apalah kata anda.. say amah akan ngacak2 hanca pakasaban saya nya ha.. ha..
on2hood: mangga… mangga… ha.. ha..

Nundutan…

Jam 2 beurang kantor sepi tapi Bos lengkep kabeh daratang bari taronggoy kana pagaweanna masing2. Kitu oge kuring bari gawe pirajeunan nyetel lagu MP3 Cianjuran teu karasa panon kalahka tunduh, terus ngajak ngobrol ka batur sakantor Mang Jams nu diukna patukang tonggong jeung kuring. Kusabab sing katohyan gawe bari ngobrol ku Bos, nya ngobrolna rada canggih make Yahoo Messenger….

on2hood : Anjrit… dewek tunduh pisan uy
jamsbond_jr : Sarua…boa gara2 gado2 tadi nya kalobaan teuing kangkungna he.. he..
on2hood : He.. he… nya bener gara2 eta ciganamah
jamsbond_jr : Lain uy jadi inget kumpul ngariung sabatur-batur, batur ulin mangsa keur budak. Biasa, mun geus kitu sok parea-rea omong, tapi lain hartina pasea, ieu mah maksudna teh pabau-bau sungut, paloba-loba hitut, heu heu heu. Der ngaradu dongeng, nya atuh kuring oge ke heula anan mun kudu Asin mah!
on2hood : Nya sanes kanten ari kanu kitu mah, terus bari ngawawaas maneh nyetel radio 2 band ngdengekeun dongeng, terus pada nyaliksik buuk neang kutu nepi ka nundutan ha.. ha…
on2hood : Nundutan teh salah saiji kanikmatan ti Pangeran pikeun urang, teu budak teu kolot pasti pernah ngalaman… sok pirajeuna geura aya na TV nu keur sidang narundutan, solat Jum’at nundutan, dicukur buuk nundutan oge… sanes kitu mang?

jamsbond_jr : Lain teu meunang nundutan, da nundutan ge kaasup hak asasi, ngan meureun kudu bisa nempatkeunana. Bari nyarande kana tangkal, angin ngahiliwir nebak raga, hawar-hawar sora suling ngagelik, tah mangsa kieu nu pas pikeun nundutan mah, lain keur sidang pleno, lain keur rapat jeung persiden, komo deui keur hotbah Jumaahan. Geus ah, asa bau bau tunduh ieu teh, rek nundutan heula ah bari nangkeup monitor
on2hood : He hee lain mang ari tunduh boh nundutan ubarna naonnya ?
jamsbond_jr : Cenah ubar tunduh nu mujarab teh taya lain ngaroko atawa nginum cikopi, tampolana ku nginum suplemen ge sok cenghar. Tapi piraku keur nyanghareupan persiden rek pelenyun udud mah, kuriak curuk persiden tutunjuk bari bendu. Atawa keur ngabandungan hotbah jumaahan bari nyuruput cikopi.
on2hood : Ya iya laah masa iya seh…. Aya aya wae… ha.. ha.. Enya, teu ngabibisani lamun nundutan keur hotbah Jumaahan teh asa pelem. Ceuk Bang Haji mah itu perangkap setan. Jadi lamun masih keneh aya nu nundutan. pisan.Terlalu !!
jamsbond_jr : Gara-gara tunduh tarang sok jadi korban, geus teu kaitung jalma nu tidagor kana monitor atawa buncunur ngadupak tuntung jok beus, nu can kabejakeun teh tidagor kana tarang wanoja, da enya atuh mun keur reureujeungan jeung wanoja pitunduheun teh tara aya, paling-paling pura-pura tutunduhan.
on2hood : terus mang ?
jamsbond_jr : Kanu sok mawa kandaraan diharamkeun pisan nundutan, najan kabeh panumpang katut kondektur-kondekturna narundutan, ari supir mah ulah pipilueun nundutan. Loba kacilakaan dijalan tol, lolobana alatan supir nu elodan, elodan pipilueun nundutan.
on2hood : Ngiring ngakak bari gogoleran atuh ari kitu mah… nuhun mang jadi leungit yeuh tunduh na

Teu puguh catur…

Poe Sabtu gawe pere, panganguran jalan-jalan ka pasar Tanah Abang niat mah neang kolor jang pakeun ke peuting maen bulu tangkis, bos nelepon ngabejaan aya di kantor menta dibaturan, kusabab kantor teu jauh ti pasar antukna maksakeun, balik teh mampir heula ka kantor…

Terus panganguran tibatan “bete” chating jeung Mang Yopi urang Bandung…

piew broo: mang
on2hood: uy
piew broo: damang mang????
on2hood: pangestu
on2hood : kang ?
BUZZ!!!
piew broo: yup
piew broo: eta status messenger ni kitu he.. he..
on2hood: “SIPAT JALMA DUMASAR KANA RUPA-RUPA HITUTNA” ha.. ha… hebatnya
piew broo: kumaha kitu?
on2hood: Jalma nu jujur (Jalma nu daek ngaku mun geus hitut)
Jalma belegug (Jalma nu nahan hitut mangjam-jam lilana)
on2hood: lanjut teu yeuh
piew broo: siap mang
on2hood: Jalma nu berwawasan (Jalma nu apal iraha kuduna hitut)
Jalma nu misterius (Jalma nu hitut tapi batur euweuh nu nyahoeun)
Jalma nu sok gugup (Jalma nu ujug-ujug nahan hitut mun keur hitut)
Jalma nu percaya diri (Jalma nu yakin yen hitutna seungit)
Jalma nu sadis (Jalma nu hitut bari dibekep ku leungeun tuluy dibekepkeun ka irung batur)
Jalma nu isinan (Jalma nu hitutna teu disada tapi ngarasa isin sorangan)
Jalma nu strategic (Lamun hitut sok bari seuri ngagak-gak meh nutupan sora hitutna)
Jalma nu bodo (Lamun geus hitut tuluy narik napas keur ngagantian hitutna nu kaluar)
Jalma nu pedit (Lamun hitut dikaluarkeun saeutik-saeutik nepi ka disada tit..tit..tit…)
piew broo: lanjut dai atuh mang
on2hood: Jalma nu sombong (Jalma nu sok ngambeuan hitutna sorangan)
Jalma nu ramah (Jalma nu sok resep ngambeuan hitut batur)
Jalma nu tara gaul (Mun hitut sok bari nyumput)
Jalma nu sakti (Mun hitut bari make tanaga dalem)
Jalma nu pinter (Jalma nu bisa nyirian hitut batur)
Jalma nu sial (Mun hitut kaluar jeung bukur-bukurna…)
piew broo: ha.. ha…
piew broo: termasuk nu mana nte mang
BUZZ!!!

on2hood: Jalma nu strategic (Lamun hitut sok bari seuri ngagak-gak meh nutupan sora hitutna)
piew broo: lamun jelema nu bari hitut na ngakak bari kabur naon mang
on2hood: Jalma nu teu boga kaera ha… ha…
piew broo: ha.. ha… geus mang cape seuseurian wae yeuh
piew broo: bener yeuh mang
piew broo: maaf abi mh bari hitut maca na ha.. ha..
on2hood: ha… ha…