Ngadahar cakcak

Malam Ahad tas jalan-jalan sama pacar… awak nahnay nyandar kana papan, padaharan rada lapar hayang dahar ngan hanjakal taya kadaharan… mata nyablak, mastaka tatanggahan ka arah atap kamar… alakadalah aya cak-cak tah… baham rada calawak… panangan ngangkat ngamang-ngamang rancatan, ngahaja sangkan tah cak-cak ragrag pas na baham saya… matak bagja kana awak, ta cakcak ragrag… am saya hakan… naha mastaka saya ngadadak jangar nya?

Iklan

Ngukud cucunguk ku jurus Kung Fu

Lami tara dilongokan blog teh… janten kangen ngagutrut deui… tes.. tes..tes.. ah…

Bul… bul… Kuwu Dudung subuh-subuh udud kuntung, kunurubcupu…hulu nu nyuhun dudukuy butut tuluy ungut-ungut… sungut ngumut-ngumut kulub suuk susuguh Bu Kuwu Dudung (Bu Juju) ku huntu nu sunpung.  Bu Kuwu ukur gugusruk buuk  nu kusut,  lunguh ku Kuwu Dudung pupuhu dusun nu luhung ku jurus Kung Fu tur jucung tutulung.

Ujug-ujug kurunyung Cucunguk kukurumuy muru suku Bu Juju… Luk hulu Bu Juju tungkul  “Tuluuung… tuuh.. tuh.. Cucunguk nurustunjung mucunghul” Bu Juju tutunjuk nyuntung-nyuntrung Cucunguk ku ujung suku.

Jurungkunung Kuwu Dudung ngungkung,  buru-buru ngukud dudukuy nu butut, lung  nurub Cucunguk ku jurus Kung Fu nu luhung… dudukuy butut ukur nurub suku Cucunguk…suku Cucunguk buntung turub ku dudukuy butut…Cucunguk nu buntung suku buru-buru muru ujung sumur nyumput, Kuwu Dudung gurunggusuh muru ujung sumur, sungut gugulunuk “Uluh..! Cucunguk nurustujung!”

“Ku Kung Fu jurus tujuh nu luhung…!” Bu Kuwu nyuruh Kuwu Dudung nyukcuk Cucunguk nurustunjung nu nyumput.

“Uhun Bu!” Kuwu Dudung tuluy ngukud jurus Suhu Guru nu luhung , Kung Fu jurus tujuh urut puput guguru tujuh mulud…Bluk nyuuh, tuur nutug ngundupruk, bujur jujung muruput, curuk tutunjuk nyundut-nyundut bujur Cucunguk ku udud kuntung…Cucunguk nu buntung  suku  ukur nyuuh, bujur tutung tur lumpuh…

“Tuuh… untung ku Kung Fu jurus tujuh!” Bu Juju nurub cucunguk tutung nu lumpuh ku huut…

***  @on2hood_ at _pangumbaraan_jkt_271110  ***

“Punten eta bahamna ulah monyong wae,  ngewa ih..!” ha ha

Wilujeng sumping ya ramadhan…

Hun.. ahung… paralun amit amit neda widi, neukteuk leunjeur nilas adegan kabeh siluman sileman jayana mangka sing seda, seda na beunang ku aing… aing nyaho ratu sia, nu calik buligir putih ditiungan ku dadar endog, dibaturan ku es teh manis dijaga ku dji sam soe, sok ngagoda awak keur moyan lamohot kesang matak hanaang, geura punah ku rajah pamunah…. teger hate teger iman dur bedug jadi tujuan… he he

“Wilujeng ngalaksanakeun ibadah puasa pamugi amal ibadah urang tiasa katampi ku Mantena sing lungsur langsar rampung nepi ka rengsena….”

Neuteup eunteung…

Neuteup eunteung ngukur kaludeung
Negerkeun hate supaya teuneung
Rumpaka raray gurat kahirupan
Moal bohong da baris katembong
Garis-garis teges balaka carita
Ngingetkeun hirup jeung pangkatna

Neuteup eunteung kalah keueung
Raray ngagambar carita ka tukang
Nyata bengras mawa kareuwas
Panon cinulang jadi hariwang
Hirup pinuh lamokot ku dosa

Nuteup eunteung ukur sakeudeung
Maca raray kalah teu wasa
Rumasa diri loba kurangna
Iwal sumerah neda hampura
Ka pangeran nu kawasa

Salah sasaran…

Malam Ahad jam dalapan pasna, banyak para jajaka dan parawan pada darandan pagaya-gaya. Ngahaja ta mah, sangkan awak gak kalah pasaran kata Kang Wawan mah.
Jang Maman yang mata karanjang dan jalma malarat gak kalah ngala ka jaman, sajanan rarayna pas-pasan, sanajan taya dana jang ngajak jajan para parawan, Jang Maman banyak cara ngakalan ngabandang para parawan mah. Malam Ahad ngahaja dandan ala bangsawan, na mastaka nyampai kacamata langka ala jaman bapana, dadana rada tanggah, tatan tatan langkah asa panggagahna mapay jalan bras ka pasar malam, yang kabarnya banyak para parawan ngahaja daratang ngabandang para jajaka.
Sadatangna ka pasar malam, Jang Maman ngarasa bagja alatan aya sababaraha parawan ngadadahan ngan hanjakal, hasrat hayang ka ta parawan apadaya banyak jalma daragang makanan…”Ah, jangan-jangan tah parawan tar malah ngajak jajan makanan sagala, gak ah… mana Saya gak ada dana, matak bahaya”. Jang Maman ngalangkah rada anggang, mapay-mapay sababaraha lapak dagangan…

”Tah tah tah aya parawan nyandar na tangkal dammar, wah bagja mana ngadadahan ka Saya …” , “Haii saya Maman, anda sapa?”
“Nama Saya Yaya, Mas” ta parawan ngajak sasalaman.
“Yaya apa” Jang Maman yang matakaranjang panasaran, tatanya ngaran ka ta parawan
“Yayan Anggara , Mas!”
“Waaah anda jajaka…..!!!”

Ha.. ha.. ha… Matakna Jang Maman, jangan salah sasaran…. maksad mah ngajak jalan parawan, hanjakal kalah dapat jajaka yang nyamar ala parawan.

Salah rampa… [cawokah_imagination]

Angka na jam tangan nyampak kana angka dalapan malam… alatan rada anggang, mangkat ka Jakarta ngahaja kana kandaraan panjang. Awak karasa nahnay, ngahaja mastaka rada tanggah nyandar kana dasaran awak, maksad mah hayang nganyam mata, Ngan hanjakal, taya wawaran anggalna tanpa asa-asa, aya mastaka nyandar kana tak-tak Ana…

“Ah… saha nya ? “ mata nyawang ka ta jalma. Rarayna caang matak ranyay, bangsa hawa. Da katara pas dadana rada tanggah.

Jam salapan malam…. kaayaan tambah parah, tanpa sadar panangan tah Hawa kalah nyampai antara paha Ana, matak ragab karasana. Lama-lama dada Ana kalah paranas samarasa, raga asa kabawa kana awing-awang matak waas. Alatan kabawa alam sakaba-kaba, karayap panangan Ana kalah ngarayap kana pas dadana. Aya sababaraha hanca panangan rarampa, tah Hawa ngarasa aya panagan kakarayapan na dadana. Halah bahaya…

“Maaf Aa saha..?”
“Saya ….” Baham kalah calawak taya basa.
“Maaf kan Aa… maaf ya” babasan Ana alatan ngarasa salah panangan salah rampa.
“Gak apa-apa A.. saya yang salah gak sadar kalamaan nyandar kana taktak Aa.”
“Nama anda saha?” Dasar banyak akal Ana kalah tatanya, ngahaja ngarah rasa salah taya katara.
“Nama saya Ratna randa asal Banjar”.
“Ka Jakarta..?”
“Ya A.. Saya ngahaja angkat ka Jakarta, aya maksad mapay baraya, nganjang ka raka ” panangan kananna kalah nampa ngajak sasalaman.

Aya sababaraha lama panangan Ratna ngangkat ngajak sasalaman, Ana kalah tanpa daksa, nya kamana panangan kanan Ana nya?
“Maaf Aa, panangan Aa aya na dada Ratna”
“Ah.. maaf Ratna, Aa gak ngahaja… Aa kabawa sakaba-kaba”
“Gak apa-apa Aa….”
“Alakadalaah… “

Geus ah moal di teruskeun secret story matak bahaya ha.. ha..

Bangbara cinta

Bangbara cinta ngulampreng maturan rasa
Jangjang ngeleper mairan hate nu ngageter
Hiber mawa lamunan ka panutan
Euntreup na hate  nu pinuh lambaran kacinta
Lamunan kalimpud ombak harepan
Naratas bagja iwal jeung jungjunan
Hanjakal anjeun teu surti
Hanjakal anjeun teu ngarti

Bangbara cinta angger hiber mapayan hate
Alim padeukeut datang ukur saliwat
Nyarande na hate ukur mepende
Ninggalkeun hate nu katalimbeng
Kapidangdung nyorang tunggara
Dina munggaran katresna
Ka panutan bangbara cinta